De wereld is in een voortdurende evolutie en de Belgische Defensie houdt niet op zich aan te passen en zich te hervormen. De Reservemilitairen steunen en delen de inspanningen die de Beroepsmilitairen de laatste jaren geleverd hebben. Ook de Reserve moet zich voortdurend aanpassen. De Reservist moet vandaag zijn burgerlijke deskundigheid in een militair milieu uitoefenen. Dit is slechts mogelijk indien hij over een goede kennis beschikt van het militair leven, en het is voor hem slechts interessant indien de nieuwe ervaring die hij opdoet door zijn deelname aan Defensie, ook in zijn burgerleven een waarde kan hebben.

 

Onze vereniging moet het hoofd bieden aan een uitdaging, namelijk een hoog opleidings– en informatieniveau van de Reservemilitairen handhaven. De rol van de Reservist is vandaag nog altijd even onontbeerlijk als vroeger, maar jammer genoeg wordt deze rol door steeds minder personen vervuld. Een sterke band bewaren tussen het Leger en de Natie, dat is ook het in stand houden van de wortels waarmee Defensie haar juiste plaats in onze samenleving kan vinden.

 

Buiten de doelen die onze vereniging deelt met de wereld van de verenigingen in het algemeen, namelijk via de groeperingen en de kringen de banden tussen de Reservemilitairen te handhaven en te ontwikkelen, heeft onze vereniging nog een ander doel. KNVRO, dat in 1935 opgericht werd en in 1985 een Koninklijke Vereniging werd, draagt voornamelijk bij tot de bevordering van de materiële en morele belangen van de Reservemilitairen in hun militair leven, maar ook tot de versteviging van de band tussen het Leger en de Natie.

 

Indien u wenst onze vereniging en onze groeperingen beter te kennen, dan nodig ik u uit om deze website te overlopen, waar u alle nuttige informatie zult vinden. Ik wens u veel leesplezier. En aarzel niet met ons contact op te nemen, indien u meer inlichtingen wenst.