Onze Generaals/Admiraals

 

Tot 2013 werden in het tijdschrift ARES (Tijdschiften - Lijst) de benoemingen/bevorderingen alsook de aanduidingen/wijzigingen van functie van onze generaals/admiraals gepubliceerd, steunend op de publicaties in het Belgisch Staatsblad en de inlichtingen verschaft door Defensie.

 

ARES 113 (1ste trim 2004) - blz. 39-41

ARES 115 (3de trim 2004) - blz. 31

ARES 116 (4de trim 2004) - blz. 24-25

ARES 117 (1ste trim 2005) - blz. 30-31

ARES 119 (3de trim 2005) - blz. 16

ARES 120 (4de trim 2005) - blz. 36

ARES 121 (1ste trim 2006) - blz. 27-28

ARES 126 (2de trim 2007) - blz. 18-19

ARES 127 (3de trim 2007) - blz. 34-35

ARES 128 (4de trim 2007) - blz. 52

ARES 129 (1ste trim 2008) - blz. 28

ARES 130 (2de trim 2008) - blz. 29-30

ARES 131 (3de trim 2008) - blz. 30

ARES 132 (4de trim 2008) - blz. 24

ARES 135 (3de trim 2009) - blz. 23-25

ARES 136 (4de trim 2009) - blz. 29

ARES 137 (1ste trim 2010) - blz. 28

ARES 139 (3de trim 2010) - blz. 4

ARES 143 (3de trim 2011) - blz. 21-23

ARES 146 (2de trim 2012) - blz. 40-41

ARES 147 (3de trim 2012) - blz. 8-11 & 19

ARES 148 (4de trim 2012) - blz. 39

ARES 151 (3de trim 2013) - blz. 47-48

 

PS : U vindt enkele woorden uitleg m.b.t. de functies van « Vleugeladjudant van de Koning » en van « Ordonnansofficier van de Koning » in de ARES 115 (3de trim 2004), blz. 30.