Verhoogde dagvergoeding!

 

w1440h700zcCq85_vzw_wetgeving_1440x700-cropped

 

​Sinds 01 januari 2021 hebben de militairen van het reservekader die (onder andere) wederoproepingen verrichten, recht op een verloning equivalent met deze van de militairen van het actief kader. Tot eind 2020 gebeurde de verloning voor wederoproepingsdagen slechts op basis van 1/30ste van de maandverloning van een militair van het actief kader met dezelfde graad en anciënniteit en werden niet alle vergoedingen en toelagen toegekend.

Nu kan deze militair van het reservekader voor elke gepresteerde wederoproepingsdag rekenen op een verloning ten bedrage van 1/20ste van de maandverloning. Dit houdt ook 1/20ste op maandbasis van volgende vergoedingen en toelagen in: toelage voor geselecteerde, forfaitaire vergoeding voor hogere kaderleden, staffunctietoelage, commandotoelage, functietoelage, meesterschapstoelage, eindejaarstoelage, vakantiegeld. Een militair van het reservekader die wederoproepingen levert, kan zo een verloning krijgen tot maximum 20 wederoproepingsdagen tijdens één maand.

Nieuw is ook het recht op de vergoeding voor digitale communicatie (voor militairen van het reservekader die in wederoproepingsdagen presteren). Zodra er één minstens dag wederoproeping wordt gepresteerd tijdens een maand, geeft dit recht op de volledige vergoeding voor digitale communicatie voor die maand.

De dagbedragen voor de luchtvaarttoelagen van het varend personeel van het reservekader die prestaties levert onder de vorm van oproepingen, zijn eveneens gewijzigd. Een militair van het varend reservekader die wederoproepingen levert, kan zo een verloning krijgen tot maximum 20 luchtvaartdagtoelagen per maand.

Voor de militair van het reservekader die vrijwillige encadreringsprestaties levert (VEP-regime), is de enige wijziging sinds 01 januari 2021 het nieuw recht op de herstructureringsvergoeding ”in het kader van de Strategische Visie 2030”.

 

Bron en tekst: Defensie