KNVRO vzw heeft als maatschappelijk doel:

 

  1. de kameraadschap onder de reservemilitairen, in de geest van de door hen afgelegde eed, te onderhouden en te ontwikkelen,
  2. de morele en materiële belangen van de reservemilitairen zowel in het militaire als in het burgerleven te bevorderen,
  3. de ontwikkeling van kringen en verenigingen van reservemilitairen aan te moedigen, en ze te helpen en te steunen in hun activiteiten,
  4. samen te werken met de militaire overheid met als doel de militaire opleiding van de reservemilitairen te onderhouden,
  5. de samenwerkingsverbanden tussen de reservemilitairen en het beroepsmilitairen nauwer aan te halen,
  6. de harmonieuze betrekkingen tussen het leger en de natie te bevorderen,
  7. belangstelling te wekken bij de jeugd voor de taak en de inzet van de reservemilitair,
  8. mee te werken als vereniging aan de ontwikkeling van de burgerzin, en aan de maatschappelijke integratie van de Krijgsmacht bij de Belgische bevolking.